VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper dig att tydliggöra nuläge och möjliggör förflyttning till önskat läge genom lärande, reflektion och tillämpning.

Med utgångspunkt i dina utmaningar anpassar vi våra insatser med de tjänster och verktyg som krävs för att uppnå önskade lösningar. Vi arbetar med fokus på individen och praktisk ledar-/medarbetarutveckling.  Coachning och handledning ger förutsättning för förståelse, reflektion och beteendeförändringar som leder till framgång i verksamheten.

För att insatsen ska bli långsiktigt hållbar och framgångsrik ger vi dig v‍‍‍erktyg för att äga/driva processen själv och/eller utbildar dialog-/processledare hos dig som uppdragsgivare. Vi stöder dig med med checklistor, lathundar och stöd-/web-/handledarmaterial och finns också med och leder och/eller understödjer arbetet i önskad omfattning.

Kontakta oss för en genomlysning av er verksamhet där vi identifierar framgångsfaktorer och ger förslag på insatser.

God arbetsmiljö och kultur

Läs mer

Hållbarhetsresan

Läs mer

Värdegrundsspelet

Läs mer

Helhetskommunikation integrerar budskap och beteende.

Vilka beteenden‍‍‍ är framgångsrika för dig?‍‍‍

© 2018 Helhetskommunikation

HELHETSKOMMUNIKATION

OM OS‍‍‍S

KONTAK‍‍‍T

TJÄNSTER‍‍‍

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN‍‍‍

HELHETSKOMMUNIKATION‍‍‍

OM OSS

TJÄNSTER

KONTAK‍‍‍T

Kulturmätning - CTT

Läs mer

Likabehandling och jämlikhet

Läs mer

Värderingsresan

Läs mer

Utvecklas med #helhetskommunikation

08 - 20 60 42
073 - 505 42 33